ข่าว สตูล

กอ.รมน.จังหวัดสตูล ลงตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการลักลอบดูดทรายจากคลองสาธารณะ

กอ.รมน.จังหวัดสตูล ลงตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการลักลอบดูดทรายจากคลองสาธารณะ
วันนี้15มีนาคม2562ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่14มีนาคม2562ที่ผ่านมา พ.อ.สุระ แก้วไพโรจน์ รอง ผอ.รมน.จ.สตูล(ท) สั่งการให้ ร.อ.ปิยะเชษฐ์ หนูฉ้ง หน.ชรต.กอ.รมน.จ.สตูล ร่วมกับ น.ท.ธนะพงษ์ สุดรักษ์ ผบ.นป.สอ.รฝ.452,ร.ท.โอวิทยา เกลี้ยงจิตร รอง ผบ.นป.สอ.รฝ.452พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนประสานงาน กกล.รส.จ.สตูล และ ชปข.(ลับ) 203 ศปก.ทภ.4 บูรณาการกำลังกับ นป.สอ.รฝ.452, สนง.เจ้าท่าเขตภูมิภาคสาขาสตูล, เจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรม จ.สตูล, เจ้าที่สำนักงานที่ดิน จ.สตูล, เจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินสำนักงาน อ.มะนัง, ฝ่ายปกครอง อ.มะนัง จ.สตูล เข้าร่วมตรวจสอบ กรณีมีการร้องเรียนจากประชาชนว่า พื้นที่ลำคลองบริเวณสะพานเฉลิมพระเกียรติ (สะพาน 100 เมตร) หมู่ 10 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนังฯ มีกลุ่มนายทุนเข้าไปการลักลอบดูดทราย เพื่อจำหน่ายซึ่งจะทำให้พื้นที่แหล่งน้ำลำคลองได้รับความเสียหาย และทำให้สภาพพื้นที่เสื่อมโทรม

การตรวจสอบ พบร่องรอยการดำเนินการดูดทราย แต่ได้มีการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบในการดูดทรายออกไปจากพื้นที่ก่อนหน้านี้แล้ว พร้อมกับมีร่องรอยการปรับเกลี่ยพื้นที่สภาพใหม่ ไม่พบเครื่องจักรและอุปกรณ์ใด ๆ ในพื้นที่ดูดทรายจากการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ของ อบต.ปาล์มพัฒนา เป็นการดูดทรายออกจากหัวสูบน้ำดิบในลำคลอง เพื่อใช้อุปโภค/บริโภคในพื้นที่ ที่กำลังขาดแคลนน้ำในช่วงนี้ เนื่องจากทรายได้ทับถมบริเวณหัวสูบน้ำ ไม่สามารถดูดน้ำขึ้นมาได้อย่างสะดวก และได้ดำเนินการยื่นขออนุญาตดูดทรายอย่างถูกต้อง การตรวจขออนุญาตในการดูทราย พบยังผิดขั้นตอนในการปฏิบัติ และได้อธิบายรายละเอียดขั้นตอนในการยื่นขอใบอนุญาตตามระเบียบข้อกฎหมาย และให้ อบต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนังฯ ทราบว่า ผู้ที่ประสงค์จะขออนุญาตดูดทรายในกรณีใด ๆ ให้ยื่นคำขอตามแบบ ท.ด. ๖๔ พร้อมด้วยแผนที่ดินบริเวณที่ขออนุญาตดูดทราย ต่อนายอำเภอ/ปลัดอำเภอ

 

ผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอท้องที่ซึ่งที่ดินตั้งอยู่ หรือที่สำนักงานที่ดินจังหวัด และต้องผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทรายประจำจังหวัด ที่เกี่ยวข้องครบถ้วนแล้ว ได้แก่ ใบอนุญาตให้ขุดลอกล่องน้ำของกรมเจ้าท่า, ใบอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ เท่านั้น การดำเนินการดูดทรายกรณีเช่นนี้เข้าข่ายผิดกฏหมาย จึงขอให้ดำเนินการยื่นใบคำขอใบอนุญาตให้ถูกต้อง จนกว่าเรื่องจะได้รับอนุมัติตามขึ้นตอน ลักลอบดูดทราย พื้นที่ลาคลองบริเวณสะพานเฉลิมพระเกียรติ (สะพาน 100 เมตร) หมู่ 10 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนังฯ เป็นการลักลอบดูดทรายของนายทุนในพื้นที่ และได้ทำการลักลอบดูดทรายมานานแล้วโดยมีรถแม็คโคร,รถสิบล้อ และรถหกล้อ วิ่งรับ-ส่ง ทรายให้กับผู้ประกอบกิจการก่อสร้างในพื้นที่อย่างต่อเนื่องก่อนเข้าตรวจสอบผู้ประกอบการลักลอบดูดทรายได้รู้ก่อนล่วงหน้า จึงได้ขนย้ายเครื่องจักรกลต่าง ๆออกนอกพื้นที่หมด

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล