Reporter&Thai Army

หมู่ รส.อ.บรรพตพิสัย จว.นว.ร้อย รส.ที่ ๑ (มทบ.๓๑) –ได้ลงพื้นที่ทำการสร้างบ้านร่วมกับชาวบ้านช่วยสร้างบ้านให้ นางสาว แรม ไกรวัน อายุ ๕๔ ปี ณ บ้านเลขที่ ๕๓๙/๕ หมู่ที่ ๗ ต.เจริญผล อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์

เมื่อ ๒๑๑๐๓๐ พ.ย.๖๑ หมู่ รส.อ.บรรพตพิสัย จว.นว.ร้อย รส.ที่ ๑ (มทบ.๓๑)

–ได้ลงพื้นที่ทำการสร้างบ้านร่วมกับชาวบ้านช่วยสร้างบ้านให้ นางสาว แรม ไกรวัน อายุ ๕๔ ปี ณ บ้านเลขที่ ๕๓๙/๕ หมู่ที่ ๗ ต.เจริญผล อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ซึ่งเป็นผู้ยากไร้ ไม่มีที่อยู่อาศัย ป่วยเรื้อรัง ที่ขอความช่วยเหลือเรื่องที่อยู่อาศัย ซึ่งทาง อ.บรรพตพิสัย ร่วมกับทาง อบต.เจริญผล และภาคเอกชนได้ร่วมกัน ให้ความช่วยเหลือตามโครงการสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ โดยมี รด.จิตรอาสา เข้าร่วมกิจกรรมในการสร้างบ้าน
— พ.อ.นภัทร ศรีธนโชติ. รอง เสธ กกล.รส.จว.นว. พร้อม นาย สัญญา นิลสุพรรณ ประธานชมรมสัญญาใจคนไทยไม่ทิ้งกัน ภาคเอกชน ได้เข้ามาดูในการก่อสร้างบ้านผู้ยากไร้ ให้การสนับสนุน ซึ่งได้ก่อสร้างแล้วประมาณ ๘๐ เปอร์เซ็น เรียบร้อย