Reporter&Thai Army

พ.อ.ปฐวี ศรีสุข รอง ผบ.กกล.รส.จว.พ.จ. พร้อมคณะนายทหาร หัวหน้าส่วนราชการ, นายอำเภอ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ ส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

เมื่อ 211030 พ.ย.61 พ.อ.ปฐวี ศรีสุข รอง ผบ.กกล.รส.จว.พ.จ. พร้อมคณะนายทหาร หัวหน้าส่วนราชการ, นายอำเภอ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ ส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ซึ่งเป็นการอบรมและบรรยายให้ความรู้แก่ ผู้นำท้องที่ (กำนัน , ผญบ. , ผช.ผญบ.) ในแต่ละอำเภอของ จว.พ.จ. ในการนี้ พ.อ.ปฐวี ศรีสุข รอง ผบ.กกล.รส.จว.พ.จ. ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ในหัวข้อ“การรักษาความมั่นคงเพื่อสนับสนุนการเลือกตั้ง” ณ โรงแรมมีพรสวรรค์รีสอร์ท อ. เมือง จว.พ.จ. โดยมี นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผวจ.พ.จ. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ มีผู้เข้าร่วม จำนวน 500 คน