ข่าวบันเทิงและกีฬา สถานที่ท่องเที่ยว

พะเยา สนุกมันฮา !! ชุมชนแม่ต๋ำท่าวังควายส่งเสริมประเพณีกระทงพื้นบ้าน

พะเยา สนุกมันฮา !! ชุมชนแม่ต๋ำท่าวังควายส่งเสริมประเพณีกระทงพื้นบ้าน

ชุมชนแม่ต่ำเมืองชุมท่าวังควาย ตำบลแม่ต่ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ส่งเสริมประเพณีเทศกาลลอยกระทงพื้นบ้าน เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่มีมาตั้งแต่โบราณ โดยการนำการละเล่นที่อิงกับสายน้ำมาใช้ในการแข่งขัน เพื่อสร้างความสนุกสนานและความสามัคคีของคนในชุมชน ให้กับชุมชนและนักท่องเที่ยวได้ร่วมประเพณีที่เป็นลักษณะแบบพื้นบ้าน

 

 

การแข่งขันตีโป่งของสุภาพสตรี รวมทั้งการแข่งขันเรือพาย เป็นกิจกรรมการส่งเสริมเทศกาลลอยกระทง ที่ใช้สายน้ำแม่ต่ำ ในการประกอบกิจกรรมการละเล่นที่มีมาตั้งแต่โบราณช่วงเทศกาลยี่เป็ง หรือลอยกระทง ที่เคยมีมาตั้งแต่อดีต ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ชาวบ้านในชุมชนแม่ต๋ำท่าวังควาย ตำบลแม่ต่ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเย าร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม ที่เคยมีมาตั้งแต่อดีตในการละเล่นที่อ้างอิงสายน้ำ เป็นการละเล่นสมัยโบราณที่นิยมเล่นในช่วงเทศกาลยี่เป็งหรือเทศกาลลอยกระทงซึ่งจะมีกิจกรรมทางน้ำได้ร่วมสนุกสนานกัน โดยชาวบ้านต่างนำเอาวัฒนธรรมที่เคยมีมาตั้งแต่อดีตมาใช้ในร่วมการแข่งขันทั้งการตีโป่งของสุภาพสตรี รวมทั้งการแข่งขันเรือพายในรูปแบบที่ประยุกต์ใช้เรือ ไฟเบอร์ ในการแข่งขันซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีชาวบ้านในชุมชนได้ร่วมกันสืบสานกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ในการละเล่นช่วงเทศกาลลอยกระทงที่เป็นลักษณะแบบพื้นบ้าน ทำให้บรรยากาศในพื้นที่เป็นไปอย่างสนุกสนานถือเป็นกิจกรรมพื้นบ้านของเทศกาลลอยกระทงในชุมชนของแม่ต๋ำท่าวังควาย ในเทศกาลลอยกระทงปีนี้