Uncategorized

ชาวหมู่บ้านร้องถาม !! เมื่อไหร่หน่วยงานจะเห็นความสำคัญของทรัพย์สินและความปลอดภัยของชาวบ้าน

ชาวหมู่บ้านร้องถาม !! เมื่อไหร่หน่วยงานจะเห็นความสำคัญของทรัพย์สินและความปลอดภัยของชาวบ้านชาวบ้านหมู่บ้าน ประภัรสร หมู่ 5 ตำบล บึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี วิงวอน ร้องผ่านสื่อ ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาสาย ฯลฯ ห้อยระโยงระยาง บางก็ขาดห้อยลงมาถึงพื้น ภายในหมู่บ้าน ที่อาจเกิดอันตรายทั้งชีวิตและทรัพย์ ของชาวบ้านในหมู่ บ้านรวมระยะกว่า 100 เมตร ตั้งแต่ปากซอย 1 – 4 ซึ่งที่ผ่านมาเกิดไฟไหม้มาแล้วถึง 5 ครั้ง จนชาวบ้านต้องช่วยกันใช้ถังดับเพลิง ดับไฟที่ลุกไหม้ สายไฟและสายเคเบิ้ลต่างๆกันเอง อย่างไม่มีหน่วยงานใดมาดูแลช่วยเหลือ ล่าสุดชาวบ้านหวั่นเกิดเหตุใหญ่ ระดมบริจาคร่วมกันจัดซื้อถึงดับเพลิง มาเพิ่มไว้กว่า 10 ถัง เพื่อจะได้เพียงพอกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้น เพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์ของชาวบ้านในหมู่บ้าน โดยที่ผ่านมาเกิดเหตุไฟไหม้สายไฟ สายเคเบิ้ล ชาวบ้านที่มีบ้านอยู่ใกบ้ที่เกิดเหตุต่างวิ่งหนีออกมาจากบ้านด้วยความกลัว ทุกครั้งที่เกิดเหตุ

โดยนาย พยับ สิงห์คำคูณ ชาวบ้านที่อาศัยในซอย 4 ภายในหมู่บ้านแระภัรสร ได้เผยด้วยศรีหน้ากังวน ว่า ที่ผ่านมาล่าสุด ได้เกิดไฟไหม้สายไฟและสายเคเบิ้ล ขึ้นมาอีกและค่อนข้างรุนแรง ซึ่งก็ได้รีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ แต่ก็ไม่มีหน่วยงานใด้ข้ามาช่วย ตนเองและเพื่อนจึงต้องช่วยกันใช้ถังดับเพลิงและบรรไดมาปีนขึ้นไปใช้ถังดับเพลิงฉีดดับไฟ ซึ่งสร้างความแตกตื่นกันทั้งหมู่บ้าน เพราะจุดที่ไหม้ใกล้กับจุดที่ตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาดใหญ่

ซึ่งชาวบ้านเกรงกลัวการระเบิดของหม้อแปลง ต่อมาก็ได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์สมทบทุนจัดซื้อถังดับเพลิงมาเพิ่มเติมไว้ เพื่อป้องกันเหตุที่อาจเกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝัน จึงใคร่ขอร้องวิงวอน ขอความเมตรตาจากหน่วยงานเกี่ยวข้องและหน่วยงานที่มีส่วนรับผิดชอบ เข้ามาช่วยเหลือดูแล แก้ไขแัญหาให้ชาวบ้านด้วย อย่าปล่อยให้เกิดเหตุความสูญเสียทรัพย์สินและอาจจะถึงชีวิตของชาวบ้านเลย

https://youtu.be/6momADVeRcY

# สมชาย แก้วนุ่ม ประจำแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา รายงาน