Reporter&Thai Army Uncategorized ข่าวเชียงใหม่

ชุดรณรงค์ไฟป่าและหมอกควันฯกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ขณะที่ อากาศยานแบบ AU – 23 พีชเมคเกอร์( Peacemaker) ยังคงปฏิบัติการบินอย่างต่อเนื่อง

ชุดรณรงค์ไฟป่าและหมอกควันฯกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ขณะที่ อากาศยานแบบ AU – 23 พีชเมคเกอร์( Peacemaker) ยังคงปฏิบัติการบินอย่างต่อเนื่อง

พ.อ.กฤติ พันธะสา เลขานุการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 เปิดเผยว่า ปัจจุบันชุดรณรงค์ไฟป่าและหมอกควันฯ กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ลงพื้นที่ขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เสี่ยงร่วมกับจังหวัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน ป้องกันอันตรายจากไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่เริ่มมีอากาศหนาวเย็น
ขณะที่กองทัพอากาศยังคงให้การสนับสนุนอากาศยานพีชเมคเกอร์( Peacemaker) แบบ AU – 23 ในการ การประชาสัมพันธ์เชิงรุกทางอากาศในพื้นที่ห่างไกลเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ร่วมกับกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 อย่างต่อเนื่อง

ด้าน เรืออากาศโท พชรพล ทองหยอด นักบินฝูงบิน 501 กองบิน 5 กล่าวว่า ในห้วงวันที่ 4 – 20 พ.ย.ที่ผ่านมา อากาศยานพีชเมคเกอร์( Peacemaker)ได้ขึ้นบินในพื้นที่จำนวน 6 จังหวัด 25 อำเภอ 59 ตำบล จากเป้าหมาย 9 จังหวัด ทั้งนี้ปัญหาของการขึ้นบินที่สำคัญคือสภาพอากาศที่เป็นเมฆหมอกในบางส่วนโดยเฉพาะช่วงเช้า และสภาพภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงเฉพาะของภาคเหนือที่นักบินจะต้องพิจารณาในการขึ้นบิน ส่วนความครอบคลุมในการกระจายเสียงนั้นส่วนใหญ่ประชาชนในภาคพื้นสามารถได้ยินชัดเจน แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนักบินว่าจะสามารถบินลงต่ำได้มากน้อยแค่ไหน โดยทั้งหมดขึ้นอยู่กับความปลอดภัยของการบิน
อย่างไรก็ตามทางฝูงบิน 501 กองบิน 5 ได้เตรียมความพร้อมทั้งเครื่องบินและเจ้าหน้าที่ไว้อย่างดี เพื่อให้ภารกิจของการบินประสบความสำเร็จ ที่สำคัญอยากให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมรณรงค์เพื่อแสดงจุดยืนให้เห็นความสำคัญของการรักษาอากาศอันบริสุทธิ์ของภาคเหนือด้วยการลดการเผาในพื้นที่ร่วมกัน