Uncategorized ข่าว จันทบุรี

อาจารย์ มรภ.รำไพฯ บุกแนะแนวเชิงรุก เรียนเท่ากับเล่น เน้นประสบการณ์ เฟ้นหา อนาคตแรงงานอาเซียน โรงเรียนตราษตระการคุณและโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร

อาจารย์ มรภ.รำไพฯ บุกแนะแนวเชิงรุก เรียนเท่ากับเล่น เน้นประสบการณ์ เฟ้นหา อนาคตแรงงานอาเซียน โรงเรียนตราษตระการคุณและโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร

เมื่อวันที่ 18 -20 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์ดนัย โชติแสง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการคณะนิเทศศาสตร์ ร่วมกับกองบริการการศึกษา มรภ.รำไพพรรณี ออกแนะแนวเชิงรุก ณ โรงเรียนตราษตระการคุณและโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร โดยเป็นการให้ความรู้แก่นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในปีการศึกษา 2563

ด้านคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเริญ คังคะศรี กล่าวว่า การเรียนคณะนิเทศศาสตร์เป็นการเรียนเน้นประสบการณ์ ฝึกปฏิบัติในสายวิชาชีพให้มีความเชี่ยวชาญ จบไปมีงานรองรับแน่นอน

ทั้งนี้หลักสูตรการเรียนคณะนิเทศศาสตร์ ต้องทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและฝึกปฏิบัติให้บัณฑิตเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ จึงจะสามารถต่อสู้กับการแข่งขันในยุคปัจจุบันได้ ในขณะนี้ เปิดรับสมัครเรียนในระดับปริญญาตรีรอบโควตา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2662

/สุปราณี แก้วหุง//จันทบุรี