สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย แจ้งปฏิทินข่าว นัดหมาย และเชิญร่วมทำข่าว วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562


☆?? สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
แจ้งปฏิทินข่าว นัดหมาย และเชิญร่วมทำข่าว
วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562

เวลา 06.15 น. จังหวัดเชียงราย เปิดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย (Sports City) กิจกรรม เดิน-วิ่ง-ปั่น , กิจกรรมการแข่งขันเปตอง เวียงหนองหล่ม ชมดอยนางนอน ที่โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

เวลา 09.00 น. โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จัดประชุมส่วนราชการและส่วนเอกชน ที่ห้องประชุมโรงแรมแม่โขงเดลต้า บูติค อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย

เวลา 09.30 น. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมคอกกักโคเพื่อการส่งออก และสถานที่ขนถ่ายโคทางเรือ

เวลา 10.50 น. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมฟาร์มโคขุน 4X4 บ้านหนองสี่แจ่ง และพบปะเกษตรกรื

เวลา 11.00 น. โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เยี่ยมชมการบริหารจัดการของด่านแม่สาย จังหวัดเชียงราย

? ฝ่ายการคณะสงฆ์จังหวัดเชียงรายเปิดให้ถวายสักการะสรีระสังขาร พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน ป.ธ.6) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว และอดีตเจ้าคณะภาค 6 ได้ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ที่ศาลาบำเพ็ญกุศลอนุสรณ์เชิด-อมรา มินุกานนท์ ชั้น 2 วัดพระแก้ว พระอารามหลวง ถ.ไตรรัตน์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย

?‍? เวลา 20.00 น. วัดพระแก้ว จัดพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลสรีระสังขาร พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน ป.ธ.6) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว และอดีตเจ้าคณะภาค 6 ที่ศาลาบำเพ็ญกุศลอนุสรณ์เชิด-อมรา มินุกานนท์ ชั้น 2 วัดพระแก้ว พระอารามหลวง ถ.ไตรรัตน์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย

จึงขอเชิญชวนสื่อมวลชนร่วมทำข่าวและเผยแพร่ข่าวที่สำคัญและน่าสนใจนี้แก่สาธารณชนโดยพร้อมเพรียงกัน และขอเชิญชวนผู้สนใจติดตามข่าวสารที่น่าสนใจนี้ได้โดยทั่วกัน
????????⛰