ข่าว พะเยา เกษตรกร

เกษตรกรปลูกพริกหนุ่มเหนือนางพญา 1 ไร่ สร้างรายได้เกือบ 1แสน ต่อปี

เกษตรกรปลูกพริกหนุ่มเหนือนางพญา 1 ไร่ สร้างรายได้เกือบ 1แสน ต่อปี โดยเฉพาะอากาศหนาวจะให้ผลผลิตอย่างดี เกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา หันมาปลูกพริกหนุ่มนางพญา สร้างรายได้ได้ดี สามารถพลิกผันชีวิตให้มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยในแต่ละปีจะสามารถสร้างรายได้ ในการปลูกพริกต่อไร่กว่า 1 แสนบาท โดยเฉพาะฤดูหนาวผลผลิตพริกจะให้ผลผลิตอย่างดี

 

นางอำพร จอมเที่ยง เกษตรกรในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา กำลังนำผลผลิตพริกหนุ่มพันธ์นางพญา เก็บออกมาจำหน่ายภายในบริเวณสวนของตนเอง หลังจากที่เขาได้ทำการปลูกไว้ประมาณ 1 ไร่ และสามารถที่เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในช่วงนี้ เป็นจำนวนมาก โดยเขาได้หันมาปลูกพริกหนุ่มพันธ์เหนือนางพญาดังกล่าว เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้สร้างรายได้เป็นอย่างดียิ่ง

 

โดยนางอำพร เล่าว่า ตนเองหันมาปลูกพริกหนุ่มสดดังกล่าวเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งสามารถให้ผลผลิตได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะฤดูหนาวจะดูแลได้ง่ายกว่าฤดูฝน และผลผลิตจะดี ซึ่งตนเองได้ทำการปลูกไว้ประมาณ 2 พันต้น โดยแต่ละต้นจะให้ผลผลิตประมาณ 3-5 กิโลกรัมต่อต้น ในส่วนของตลาดนั้นจะนำไปจำหน่ายเองรวมทั้งมีพ่อค้าแม่ค้าเดินทางมารับซื้อถึงสวน โดยเฉลี่ยหากนำออกไปจำหน่ายก็จะตกที่ราคากิโลกรัมละ 25 บาท ซึ่งหากเดินทางมารับซื้อจากสวนก็จะประมาณ 20 บาท ซึ่ง ในแต่ละเดือนสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยเฉพาะพริก แล้วในแต่ละปีจะสามารถสร้างรายได้ให้เฉลี่ยต่อไร่ประมาณ 1 แสนบาท ซึ่งถือว่าเป็นรายได้ที่ดี หากผลผลิตมีความสวยงามเหมือนในปีนี้ และราคาตามท้องตลาดที่ดี ซึ่งถือว่าทำให้เกษตรกรสามารถอยู่ได้และสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดี นับว่าอาชีพการปลูกพริกหนุ่มสด ในพื้นที่ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ถือว่าเป็นอีกอาชีพหนึ่ง ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ที่นี่ได้เป็นอย่างดี โดยในขณะนี้เกษตรกรหลายรายเริ่มหันมาปลูกพริกเพื่อจำหน่าย

https://youtu.be/tl4yFjIlSqU