Reporter&Thai Army

บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.ต. โดย พ.ท.ศราวุธ อินธิชิต ผบ.นฝ.นศท.มทบ.๓๕/ผบ.ร้อย.รส.ที่ ๒ มอบหมายให้ ชป.อ.ท่าปลา เข้าร่วมกับ นายสมศักดิ์ ชุ่มแจ่ม นายอำเภอท่าปลา, หน.ส่วนราชการ อ.ท่าปลา, อบต.หาดล้า, ตำรวจ, กำนัน, ผญบ, ราษฎรในพื้นที่ ต.หาดล้า ทำกิจกรรม โครงการจิตอาสา “เราทำ ความดี ด้วยหัวใจ”

เมื่อ ๒๒๐๙๐๐ ม.ค.๖๒ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.ต. โดย พ.ท.ศราวุธ อินธิชิต ผบ.นฝ.นศท.มทบ.๓๕/ผบ.ร้อย.รส.ที่ ๒ มอบหมายให้ ชป.อ.ท่าปลา เข้าร่วมกับ นายสมศักดิ์ ชุ่มแจ่ม นายอำเภอท่าปลา, หน.ส่วนราชการ อ.ท่าปลา, อบต.หาดล้า, ตำรวจ, กำนัน, ผญบ, ราษฎรในพื้นที่ ต.หาดล้า ทำกิจกรรม โครงการจิตอาสา “เราทำ ความดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรม Big Cleaning Dag มีผู้เข้าร่วม จำนวน ๒๖๐ คน ณ วัดเบญจมาราม ม.๖ บ.คลองชมภู ต.หาดล้า อ.ท่าปลา จว.อ.ต.