ข่าว ร้อยเอ็ด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ

วันนี้ (22 มกราคม 2562) เวลา 14.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

โดยที่ประชุมได้รับทราบมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ (กอป.) ครั้งที่ 7/2561 เกี่ยวกับการมอบอำนาจเพิ่มเติมให้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย(ธพว.) ผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด

ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติสินเชื่อกองทุนฯ ซึ่งมีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ผ่านการวิเคราะห์ จำนวน 6 ราย..

.
/////////////////////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม////จิตอาสาร้อยเอ็ดทำความดีด้วยหัวใจ.