Reporter&Thai Army

พ.อ.รัตนะ พัฒนโสภณ ผบ.ฉก.ทพ.๓๒ มอบหมายให้ ร้อย ทพ.๓๒๐๖, ฉก.ทพ.๓๒ จัด กพ.ชุดช่าง ร่วมกับ ราษฎร บ.ห้วยเลา ต.เชียงของ อ.นาน้อย จว.น.น. ให้การช่วยเหลือโดยการสร้างบ้านตามโครงการ “กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน”

เมื่อ ๒๒๐๘๐๐ ก.พ.๖๒ พ.อ.รัตนะ พัฒนโสภณ ผบ.ฉก.ทพ.๓๒ มอบหมายให้ ร้อย ทพ.๓๒๐๖, ฉก.ทพ.๓๒ จัด กพ.ชุดช่าง ร่วมกับ ราษฎร บ.ห้วยเลา ต.เชียงของ อ.นาน้อย จว.น.น. ให้การช่วยเหลือโดยการสร้างบ้านตามโครงการ “กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน” ให้กับ นายวงษ์ ทาเหล็ก อายุ ๘๙ ปี และภรรยา บ้านเลขที่ ๑๐๖ บ.ห้วยเลา ต.เชียงของ อ.นาน้อย จว.น.น. ที่ประสบเหตุอัคคีภัยเพลิงไหม้บ้านทั้งหลัง โดยมีกำหนด ๓ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๒ – ๒๔ ก.พ. ๖๒ ขณะรายงานดำเนินการไปแล้ว ๒๐ % ความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป

https://youtu.be/TcJuMTP4IzE