Reporter&Thai Army

“พลังประชารัฐ” กอ.รมน.จว.พิจิตร ร่วมกับ กกล.รส.จว.พิจิตร และประชาชนจิตอาสาชาวพิจิตร สร้างรั้วลวดหนามให้กับประชาชนที่มีบ้าน และสวนอยู่ริมคลองข้าวตอก ซึ่งถูกขโมยเข้าบ้านหลายครั้ง

21 มี.ค.62 : “พลังประชารัฐ” กอ.รมน.จว.พิจิตร ร่วมกับ กกล.รส.จว.พิจิตร และประชาชนจิตอาสาชาวพิจิตร สร้างรั้วลวดหนามให้กับประชาชนที่มีบ้าน และสวนอยู่ริมคลองข้าวตอก ซึ่งถูกขโมยเข้าบ้านหลายครั้ง หลังจากกองทัพบกได้มาขุดลอกคลองข้าวตอกให้ห้วง ม.ค.-ก.พ.62 เพราะทำให้เกิดการสัญจรได้ตลอดริมคลองข้าวตอก

เจ้าของสวนจึงได้สร้างรั้วปิดกั้นทางสัญจรเพื่อแก้ปัญหาขโมย แต่กลับเป็นการปิดกั้นการใช้ปประโยชน์ของประชาชนทั่วไป กอ.รมน.จว.พิจิตร จึงเจรจาแก้ปัญหา โดยออกค่าวัสดุรั้ว คนละครึ่ง และขอแรงงานจาก กกล.รส. กับ จิตอาสาชาวพิจิตร สามารถก่อสร้างรั้วลวดหนามความยาว 140 ม. ได้สำเร็จในวันเดียว
การดำเนินการครั้งนี้ทำให้ประชาชนสามารถสัญจร และนำผลผลิตจากเรือกสวนตอนในออกมายังถนนหมายเลข 1068 ได้ตลอดแนวคลองข้าวตอก ส่วนเจ้าของสวนก็มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน