Reporter&Thai Army

กกล.รส.จว.ล.พ. โดย มว.รส.ที่ 2 ร้อย.รส.ที่ 1 (ร.7 พัน.1) จัดกำลังพล ร่วมกับ สภ.แม่ทา ทำการจัดตั้งจุดตรวจ เพื่อตรวจค้นและสกัดกั้นสิ่งผิดกฏหมาย ณ ด่านตรวจยาเสพติดถาวรแม่ทา (กาดสวนกล้วย)

เมื่อ 30 ส.ค.61, 0800 – 2400 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย มว.รส.ที่ 2 ร้อย.รส.ที่ 1 (ร.7 พัน.1) จัดกำลังพล ร่วมกับ สภ.แม่ทา ทำการจัดตั้งจุดตรวจ เพื่อตรวจค้นและสกัดกั้นสิ่งผิดกฏหมาย ณ ด่านตรวจยาเสพติดถาวรแม่ทา (กาดสวนกล้วย) ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จว.ล.พ. ผลการปฏิบัติฯ ตรวจพบผู้กระทำความผิด จำนวน 2 ราย ดังนี้.-
1. นายอภิสิทธิ์ คำงาม อายุ 31 ปี บ้านเลขที่ 313 ม.5 ต.บุญเรือง อ.เชียงของ จว.ช.ร.
ในข้อหาเสพและเป็นผู้ขับรถ (รถยนต์กระบะ) เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทเเอมเฟตามีนหรือยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย
2. นายกิจจา วังปา อายุ 25 ปี บ้านเลขที่ 1150 ม.6 ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จว.ล.ป.
ในข้อหาเสพเเละเป็นผู้ขับรถ (รถยนต์เก๋ง) เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทเเอมเฟตามีนหรือยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย