ข่าว ร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด- ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่บ้านหนองหินน้อย!!

จังหวัดร้อยเอ็ด- ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่บ้านหนองหินน้อย!!

วันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 14.30น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่บ้านหนองหินน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นพื้นที่ที่รับความเสียหายมากที่สุด (96 ครัวเรือน)โดยมีนายอภิชาติ อารีย์พัฒนไพบูลย์ นายอำเภอเมืองสรวง นายศุภฤกษ์ ธนะกรม ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง พันจ่าเอกประชัน อาจนนลา ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองสรวง นายสัมฤทธิ์ วงศ์จำปา นายกเทศมนตรีตำบลหนองหิน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านหนองหินน้อย ตำบลหนองหิน ตลอดจน สื่อมวลชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในครั้งนี้

ตามที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับรายงานจากอำเภอเมืองสรวง ว่าเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2562 เวลาประมาณ 15.30 น. เกิดลมพายุฤดูร้อน(วาตภัย) พัดเเละสร้างความเสียหายเเก่บ้านเรือนและทรัพย์สินของราษฎรในพื้นที่อำเภอเมืองสรวง และอำเภอได้ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ร่วมกับผู้ปกครองท้องที่เร่งสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปแล้วนั้น
เบื้องต้นในขณะนี้ (รายงานของฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองสรวง เวลา14.30น.) มีจำนวนครัวเรือนในพื้นที่อำเภอเมืองสรวง ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัยทั้งหมด 313 ครัวเรือน ในพื้นที่ 5 ตำบล ได้แก่

1)ตำบลเมืองสรวงจำนวน 115 ครัวเรือน
2)ตำบลหนองหินจำนวน 182 ครัวเรือน
3)ตำบลหนองผือ จำนวน 1 ครัวเรือน
4)ตำบลคูเมือง จำนวน 1 ครัวเรือน
และ5)ตำบลกกกุงจำนวน 14 ครัวเรือน

ในการนี้ นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้สั่งการเเละเร่งรัดให้นายอำเภอเมืองสรวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เร่งสำรวจความเสียหายของบ้านเรือนและทรัพย์สินของราษฎรและดำเนินการให้ความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนตามระเบียบต่อไป

////////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม รายงาน