Reporter&Thai Army

ชุดวิทยากรปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองพลทหารม้าที่ 1 (ขุนศึก 35)

ชุดวิทยากรปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองพลทหารม้าที่ 1 (ขุนศึก 35) เมื่อวันที่ 22 เม.ย.62 เวลา 09.00 – 11.00 ณ หอประชุม อบต.ตาลชุม อ.เวียงสา จว.น่าน , อบต.ตาลชุม อ.เวียงสา จว.น่าน., กองร้อยรักษาความสงบเรียบร้อยที่ 1 กองพันทหารม้าที่ 15 กรมทหารม้าที่ 2 อ.เวียงสา จัดกิจกรรมการบรรยายประวัติศาสตร์ชาติไทย ประกอบแสง สี เสียง มี ส.อบต.ตาลชุม, กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรในชุมชน รวม 170 คน โดยมี นาย ศราวุฒิ พุฒตรง นายก อบต.ตาลชุม เป็นประธาน

ทั้งนี้ จัดการบรรยายประวัติศาสตร์เพื่อนำเสนอวีรกรรมของวีรชน, องค์กษัตริย์บรรพชนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ, ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน, สร้างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์, สุดท้ายเป็นการประชาสัมพันธ์สาระข่าวสารที่เป็นประโยชน์ตามนโยบายของรัฐบาล, คสช. และ กองทัพบก พร้อมทั้งได้เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรม เข้ารับร่วมกลุ่ม Line และเข้าร่วมเป็นสมาชิกในครอบครัว เพจ Facebook เรือนราชภักดี เพื่อติดตามข่าวสารที่เป็นประโยชน์จากกองทัพบก

ผู้รับฟังมีความสนใจ และซาบซึ้งในการเสียสละของบรรพชน และพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ และแนวทางในการปฏิบัติตนในสังคม มีความสนใจที่จะเข้าร่วมรับรู้รับทราบข่าวสารที่เป็นประโยชน์โดยเป็นสมาชิกกลุ่มไลน์ขุนศึก35 และเพจเฟชบุค เรือนราชภักดี