ข่าว สรุาษฎร์ธานี ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ศรชล.ภาค 2 ลำเลียงน้ำจืด 3 แสนลิตร ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เกาะนกเภา

นาวาเอกณัฐพล สินพูนผล รอง ผอ.ศรชล จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า จากปัญหาฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานานกว่า 6-7 เดือน ส่งผลให้ชาวบ้านในพื้นที่ บ้านเกาะนกเภา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก
ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ทำให้เกิดความเดือนร้อนอย่างหนัก

ล่าสุด ศรชล.จว.สุราษฎร์ธานี ได้รับทราบปัญหาจากชาวบ้านบนเกาะนกเภา ว่าตอนนี้ ประสบปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำใช้และมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ จึงร่วมกับหน่วยงานเกี่ยวข้อง เตรียมภารกิจในการลำเลียงน้ำจืดจำนวน 300,000 ลิตร โดยจะใช้ เรือหลวงมันใน (ทัพเรือภาคที่ 2) ทยอยลำเลียงน้ำวันละ 1 แสนลิตร โดยจะเริ่มภารกิจตั้งแต่วันที่ 21 เม.ย. ไปจนถึงวันที่ 24 เม.ย.67

ซึ่งเรือหลวงมันใน ปฏิบัติภารกิจเดินทางออกจากพื้นที่ อำเภอเกาะสมุย นำน้ำจืดจาก ปภ.เกาะสมุย จำนวน 1 แสนลิตร มาส่งที่เกาะนกเภา ในวันที่ 22 เม.ย. และ หลังจากนั้น จะไปรับน้ำจืดวันละ 1 แสนลิตร ที่บริเวณท่าเรือแหลมทวด อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี จนเสร็จสิ้นภารกิจ ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้องของพี่น้องประชาชนในเบื้องต้นต่อไป

สำหรับ บ้านเกาะนกเภา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก มีประชากรอาศัยอยู่ 40 ครัวเรือน 120 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงและทำการเกษตร เดิมมีการใช้น้ำจากระบบน้ำประปาหมู่บ้าน ใช้จากการเจาะ แต่ช่วงฝนทิ้งช่วงและเกิดความแห้งแล้ง น้ำบาดาลไม่สามารถใช้การได้ เนื่องจากน้ำมีความเค็ม ไม่เหมาะกับการอุปโภค บริโภค ในครัวเรือน ประกอบกับพื้นที่ดังกล่าวไม่มีระบบประปาส่วนภูมิภาคบริการ จึงทำให้ชาวบ้านเกิดความเดือนร้อนขาดแคลนน้ำอย่างหนัก