Reporter&Thai Army ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวมุกดาหาร ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

มุกดาหารจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา 2567

มุกดาหารจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา 2567

เมื่อวันที่ 22 พ.ค.67 เวลา 6.30 น.
นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
นำข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ประจำปี 2567 ณ วัดศรีบุญเรือง ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร โดยมีพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
พิธีอาราธนาศีล อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมพระพิธี ทั้ง 10 รูป พระสงฆ์อนุโมทนา พิธีกรวดน้ำ/รับพรและร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์

ทั้งนี้ วันวิสาขบูชา เป็นวันที่สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ซึ่งเกิดขึ้นในวันและเดือนเดียวกัน คือ ในวันเพ็ญ (ขึ้น 15 ค่ำ) เดือนหก หรือเดือนเวสาขะ พระจันทร์เสวยวิสาขฤกษ์.