ข่าว ยโสธร ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ยโสธรจัดอบรมพัฒนาบุคลากรกีฬา ผู้ฝึกสอนกีฬาเปตองขั้นพื้นฐาน

22 มิถุนายน 2567 ที่ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ์ฯโรงเรียนยโสธรพิทยาคม  นายรังสรรค์ การะเกด ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดยโสธร กลุ่มประธานในพิธีเปิดการอบรม โครงการพัฒนาบุคลากรกีฬา ของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดยโสธร

นายสมจิต เวชกามา เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดยโสธร กล่าวว่า. ตามที่กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากรของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดยโสธร เพื่อพัฒนาและบูรณาการการบริหารจัดการกีฬาที่เป็นระบบและยกระดับมาตรฐานด้านการกีฬาของผู้ฝึกสอนผู้ตัดสินและผู้บริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดยโสธร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรกีฬาของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการฝึกสอนการตัดสินการบริหารจัดการและเป็นผู้นำกีฬาทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อแสดงศักยภาพความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับจังหวัดระดับภาคและระดับประเทศเพื่อสร้างบุคลากรกีฬาของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหน้าใหม่ทดแทนบุคลากรกีฬาอาวุโสในการอบรมครั้งนี้ใช้เวลาทั้งสิ้น 4 วันตั้งแต่วันที่ 22 ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2567 มีผู้เข้าร่วมการอบรม 44 คนมีวิทยากรและเจ้าหน้าที่สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร 9 คนโดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จากนายชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม สร้างคนรักกีฬา ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

พลากร แก้วขวัญข้า  รายงาน