ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ร้อยเอ็ด เปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอพนมไพร

21 มิถุนายน 2567  นานชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอพนมไพร ประจำปี 2567 โดยมี นายสุเทพ พิมพิรัตน์ นายอำเภอพนมไพร, นายทินกร พันธโคตร นายกเทศมนตรีตำบลพนมไพร พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน เข้าร่วมงาน ที่ บริเวณสำนักงานสาธารณสุข อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอพนมไพร จะจัดนขึ้น 15 ค่ำเดือน 7 ซึ่งมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นที่จัดขึ้นด้วยความรัก ความเคารพ ความเชื่อ ความศรัทธา ต่อเจ้าพ่อมเหศักดิ์ ที่ชาวพนมไพรรู้จักในนามองค์พระมหาธาตุวัดกลางอุดมเวทย์ ซึ่งเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวอำเภอพนมไพร ให้ประชาชนได้ร่วมกันสักการะสิ่งศักดิ์คู่บ้านคู่เมือง ตามความเชื่อ มีความรักสมัครสมานสามัคคี ที่ได้รับการยกย่องกล่าวขานจากนักท่องเที่ยวทุกสารทิศ

สำหรับกิจกรรมจะประกอบด้วย การประกวดขบวนแห่บั้งไฟสวยงาม ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประกวดสาวงามนางป้าย ประกวดขบวนแห่บั้งไฟเอ้ใหญ่ บั้งไฟโบราณ ขบวนฟ้อนรำจากคณะนางรำที่มีชื่อเสียง พร้อมการบั้งไฟ ที่มีบั้งไฟมากที่สุดในโลก มากกว่า 1,000 บั้ง อีกด้วย และบั้งไฟ 10 ล้าน อีก2 บั้ง ให้ประชาชนได่รับชมอย่างตระการตา

สมนึก บุญศรี  รายงาน