ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

พิธีบวงสรวงสมโภชองค์พญาศรีสุทโธนาคราช อ.ธวัชบุรี

22 มิถุนายน 2567  ที่ อ่างเก็บน้ำธวัชชัย ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสมโภชองค์พญาศรีสุทโธนาคราช โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วม ซึ่งได้ความเมตตาจาก พระพรหมวชิรโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐ (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย และพระเถรานุเถระ เจริญภาวนา

เพื่อความเป็นสิริมงคลและกระตุ้นให้ประชาชนได้กราบไหว้พญาศรีสุทโธนาคราช ซึ่งถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งนี้องค์พญาศรีสุทโธนาคราช สถานที่เชิงสัญลักษณ์ ที่แสดงออกถึงพลังศรัทธาและความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชน ตลอดจนความรุ่งเรืองของจังหวัดร้อยเอ็ดในอนาคต ซึ่งองค์พญานาค มีความยาว 111 เมตร และมีสูงถึง 22 เมตร ซึ่งมีความสง่างาม และสวยเป็นอันดับต้นๆของภาคอีสาน ทำให้อ่างเก็บน้ำธวัชชัย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในการพักผ่อนหย่อนใจ และเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ ของจังหวัดร้อยเอ็ด

สมนึก บุญศรี  รายงาน