Uncategorized

ชาวบ้านย่านบางกรวย เดือดร้อนหนัก จากหมู่บ้านปล่อยนํ้าเสียลงคลอง ไม่สามารถอาบน้ำได้อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อพืชผัก

ชาวบ้านย่านบางกรวย เดือดร้อนหนัก จากหมู่บ้านปล่อยนํ้าเสียลงคลอง ไม่สามารถอาบน้ำได้อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อพืชผัก

เมื่อเวลา 11.00.น.วันที่ 21 ส.ค.61
นายวัชรเดช เกียรติชานน นอภ.บางกรวย นายธีระ โรจนประดิษฐ์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง
นายสุเทพ ต่ายจันทร์ ประธานชมรมกำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน และทหารจาก ปตอ.พัน 3 กอ.รมน.จว.นบ.
พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีชาวบ้านร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมว่ามีหมู่บ้านปล่อยน้ำเสียลงคลองบางนา ส่งผลกระทบต่อพืชผักและการดำรงชีวิตของชุมชนที่อาศัยอยู่ในย่านนี้
จากการตรวจสอบพบว่ามีหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
ที่อยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปลายบาง
ปล่อยนํ้าเสียลงคลองจนชาวบ้านที่อาศัยอยู่
ริมคลองบางนาทนไม่ได้เพราะว่านํ้ามันกลาย
เป็นสีดำและมีกลิ่นเหม็นมาก โดยเมื่อก่อน
ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริ่มคลองต่างใช้นํ้าในคลองแห่งนี้
เพื่ออาบนํ้ารวมทั้งใช้รดนํ้าผักผลไม้ แต่ไม่สามารถใช้น้ำจากลำคลองแห่งนี้ได้
อีกทั้งชาวบ้านแถวคลองบางนาแห่งนี้ก็ยังไม่มีนํ้าประ
ปาให้ใช้จึงต้องใช้นํ้าจากลำคลองแต่ปัจจุบันไม่สามารถใช้ได้เพราะนํ้าเหน่าเหม็น
นายสมศักดิ์ ปานเณร อายุ 55 ปี บ้านเลขที่
62 ม.4 ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
ให้สัมภาษณ์ว่า ตนเป็นคนบางกรวยโดยกำเนิดและอยู่ริมคลองนี้มานานแล้ว เมื่อก่อนนํ้าในคลองบางนา
ใส่สอาด ชาวบ้านลงมาอาบนํ้าริมคลองและเอามาใช้สักผ้าล้างจาน ตั้งแต่หมู่บ้านแห่งนี้เข้ามาสร้างในพื้นที่ก็
ปล่อยนํ้าเสียลงคลองทำให้ชาวบ้านเดือดร้อน
จนไม่สามารถอาบนํ้าได้แถมเด็กๆยังมีตุ่มคัน
ขึ้นตามร่างกาย ผักผลไม้ที่เคยปลูกเอาไว้ก็ตายเกือบหมดเพราะนํ้าเน่าเสีย
นายสมนึก สุขสำราญ กำนันตำบล
ปลายบางกล่าวว่า ตนได้รับเรื่องร้องเรียนมา
หลายครั้งและตนเองในฐานะกำนันที่ดูแลพื้นที่นี้อยู่ได้แจ้งเตือนไปยังหมู่บ้านแห่งนี้หลาย
ครั้งแต่ก็ยังนิ่งเฉยได้แต่บอกว่าเครื่องบำบัด
นํ้าเสียรอช่างมาซ่อมเห็นพูดแบบนี้มานานมากตนเองจึงได้แจ้งไปที่อำเภอวันนี้ท่านนายอำเภอจึงได้ลงมาดูด้วยตนเอง
กำนันสมนึกได้เล่าต่ออีกว่าชาวชุมชนริมคลองบางนาแห่งนี้ส่วนมากแล้วจะใช้สัญจรทางเรือเพราะคนบางกรวยส่วนมากจะอาศัย
คลองเป็นหลักในการอาบนํ้าและซักผ้าปลูก
ผักสวนครัว โดยคลองบางนามีความยาวประ
มาณ 20 ก.ม.พอเกิดนํ้าเสียขึ้นชาวบ้านเดือดร้อนอย่างหนัก
เพราะบางหมู่บ้านที่อยู่หางไกลถนนนํ้าประปาไปไม่ถึงต้อง
อาศัยนํ้าในคลองใช้แต่ตอนนี้นํ้ามันเน่าเสีย
อย่างนี้ประชาชนจะทำอย่างไร ตนและชาวบ้านริมคลองจึงร้องไปยังอำเภอบางกรวยให้ลงมาดูความเดือดร้อนของชาวบ้าน
นายวัชรเดช เกียรติชานน นอภ. กล่าวว่า ทางอำเภอหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่
น้องประชาชนภายในเขตพื้นที่ตำบลปลายบาง จึงได้ลงพื้นที่พร้อมนำกำลังเข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ประชาชนร้องเรียนหรือไม่
และจากการลงพื้นที่คลองบางนา อยู่ที่ ม.4
ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
ก็พบหมู่บ้านแห่งนี้ได้ปล่อยนํ้าเสียลงคลองจริงๆ
ตามที่ประชาชนได้ร้องมา ต่อไปนี้ทางอำเภอ
จะได้มอบหมายให้ปลัดฝ่ายความมั่นคงไปพบ
เจ้าของหมู่บ้านเพื่อให้รีบแก้ไขดำเนินการให้
เร็วที่สุดเพราะชาวบ้านเดือดร้อนอย่างมาก

สมัย นิกูลรัมย์ จ.นนทบุรี