Uncategorized

พังงา/พาณิชย์พังงาเดินหน้ายกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสู่การเป็นมืออาชีพ

พังงา/พาณิชย์พังงาเดินหน้ายกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสู่การเป็นมืออาชีพ

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 ที่ห้องประชุมพุงช้าง อาคารปฏิบัติการ โรงแรมชงโค เมาเท่น วิว วิทยาลัยเทคนิคพังงา เขต 2 อ.เมืองพังงา นายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสู่การเป็นมืออาชีพ”เพื่อรองรับนโยบายผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการและผู้ประกอบการร้านค้าโครงการธงฟ้าประชารัฐเข้าร่วม 87 ราย และได้รับการสนับสนุนคณะอาจารย์ผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆจากวิทยาลัยเทคนิคพังงามาให้ความรู้ ตลอดระยะเวลา 5 วัน
น.ส.ทิพย์สุดา อินทรสุวรรณ พาณิชย์จังหวัดพังงา กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยให้สำนักงานพาณิชย์แต่ละจังหวัดจัดหาร้านค้าเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ และธนาคารกรุงไทย เข้าดำเนินการติดตั้งเครื่อง EDC (เครื่องรูดบัตรอัตโนมัติที่ใช้รับชำระค่าสินค้าและบริการ)ให้กับร้านค้า เพื่อรองรับสิทธิการซื้อสินค้าจำเป็นต่อการครองชีพ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 มีร้านค้าที่ติดตั้งเครื่อง EDC แล้ว 38,000 ร้านค้าทั่วประเทศ ทางกระทรวงพาณิชย์จึงได้จัดทำโครงการยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ให้กับร้านค้าทั่วประเทศ สำหรับจังหวัดพังงามีร้านค้าที่สมัครเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐที่ติดตั้งเครื่อง EDC แล้วในทุกอำเภอ รวมทั้งสิ้น 87 ราย โครงการอบรมครั้งนี้ จะเพิ่มพูนความรู้ให้กับเจ้าของร้านค้าในการดำเนินธุรกิจ ทั้งการบริหารจัดการร้าน การจัดวางสินค้า การสต็อกสินค้า การส่งเสริมการขายการจับคู่เชื่อมโยงธุรกิจและความรู้ในด้านภาษี ซึ่งสามารถสร้างความเข้มแข็ง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจต่อไป

อโนทัย งานดี/พังงา/081-08363530