Reporter&Thai Army

“ เราทำความดีด้วยหัวใจ ” จิตอาสาต้นกล้าเทอดไทย ทหารม้าที่ 3 ชวนชาวบ้าน เก็บขยะปรับภูมิทัศน์ส่งเสริมการท่องเที่ยวต้อนรับปลายฝนต้นหนาว

“ เราทำความดีด้วยหัวใจ ” จิตอาสาต้นกล้าเทอดไทย ทหารม้าที่ 3 ชวนชาวบ้าน เก็บขยะปรับภูมิทัศน์ส่งเสริมการท่องเที่ยวต้อนรับปลายฝนต้นหนาว

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561, กองร้อยทหารม้าที่ 1 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 จัด กำลังพล เข้า ร่วมกับประชาชนจิตอาสา ร่วมดำเนินกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา ” เราทำความดีด้วยหัวใจ” พัฒนาชุมชนเข้มแข็ง เก็บขยะมูลฝอย ทำความสะอาดพื้นที่ชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยว ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จว.เชียงราย โดยมีประชาชนในพื้นที่ และจิตอาสาชมรมต้นกล้าเทอดไทยอาสา ร่วมกิจกรรม จำนวน 1 70 คน