Uncategorized

เพื่อนๆพี่ๆ มีข่าวมาแจ้งให้ทราบ มีใครอยากจะทำบุญ ไถ่ชีวิตโคกระบือบ้างคะ ซึ่งถือเป็นการทำกุศลครั้งใหญ่ของชีวิต

เพื่อนๆพี่ๆ มีข่าวมาแจ้งให้ทราบ มีใครอยากจะทำบุญ ไถ่ชีวิตโคกระบือบ้างคะ ซึ่งถือเป็นการทำกุศลครั้งใหญ่ของชีวิต การที่เราช่วยเหลือปลดปล่อยชีวิตของคนอื่น ที่กำลังจะถูกฆ่า การให้ชีวิตถือเป็นทานอันยิ่งใหญ่เสริมดวงชะตาบารมีให้ดีขึ้น เป็นการสะเดาะเคราะห์ต่อดวงชะตาของตนเอง ผลบุญจากจิตที่บริสุทธิ์อยากช่วยเหลือผู้อื่นจะทำให้เรามีอายุยืน แคล้วคลาดปราศจากโรคภัยหมดเคราะห์กรรม (การไถ่ชีวิตครั้งนี้เป็นการซื้อจากโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่เทศบาลนครเชียงราย) โดยมี พ.ต.อ.กิตติพงษ์ สุขวัฒนพันธ์ ผกก.สภ.เมืองเชียงรายเป็นเจ้าภาพหลัก จึงขอเชิญพวกเราร่วมทำบุญในครั้งนี้ด้วยกัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 21กันยายน 61 เป็นต้นไปจนกว่าจะได้เงินครบตามจำนวน ( 2 ตัว ) เพื่อนๆพี่ๆ มีข่าวมาแจ้งให้ทราบ มีใครอยากจะทำบุญ ไถ่ชีวิตโคกระบือบ้างคะ ซึ่งถือเป็นการทำกุศลครั้งใหญ่ของชีวิต การที่เราช่วยเหลือปลดปล่อยชีวิตของคนอื่น ที่กำลังจะถูกฆ่า การให้ชีวิตถือเป็นทานอันยิ่งใหญ่เสริมดวงชะตาบารมีให้ดีขึ้น เป็นการสะเดาะเคราะห์ต่อดวงชะตาของตนเอง ผลบุญจากจิตที่บริสุทธิ์อยากช่วยเหลือผู้อื่นจะทำให้เรามีอายุยืน แคล้วคลาดปราศจากโรคภัยหมดเคราะห์กรรม (การไถ่ชีวิตครั้งนี้เป็นการซื้อจากโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่เทศบาลนครเชียงราย) โดยมี พ.ต.อ.กิตติพงษ์ สุขวัฒนพันธ์ ผกก.สภ.เมืองเชียงรายเป็นเจ้าภาพหลัก จึงขอเชิญพวกเราร่วมทำบุญในครั้งนี้ด้วยกัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 21กันยายน 61 เป็นต้นไปจนกว่าจะได้เงินครบตามจำนวน ( 2 ตัว )
#เรามาทำบุญใหญ่ครั้งนี้ด้วยกันนะคะ
หมายเลขบัญชีธนาคาร กรุงไทย เชียงราย ปาลิดา คำภิวัน 504 0633 76 9