Uncategorized

ชาวบ้านได้เฮ หลังจังหวัดเทงบทำแก้มลิงให้ ชาวบ้านกว่า1,000ครัวเรือนได้เฮ จังหวัดเทงบทำแก้มลิงให้หลังรอคอยมานานกว่า20ปี นายก อบต. ได้ร่วมกับจทน.โครงการและผู้นำชาวบ้านในพื้นที่ตำบลเกาะมะนาวฯ ลงพื้นที่สำรวจโครงการก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำโคกสระแดง สำเร็จแล้ว 80 เปอร์เซ็นต์

จ.ชัยภูมิ 22/10/61

ชาวบ้านได้เฮ หลังจังหวัดเทงบทำแก้มลิงให้ ชาวบ้านกว่า1,000ครัวเรือนได้เฮ จังหวัดเทงบทำแก้มลิงให้หลังรอคอยมานานกว่า20ปี นายก อบต. ได้ร่วมกับจทน.โครงการและผู้นำชาวบ้านในพื้นที่ตำบลเกาะมะนาวฯ ลงพื้นที่สำรวจโครงการก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำโคกสระแดง สำเร็จแล้ว 80 เปอร์เซ็นต์

นาย สเตท สากุลรัตนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ พร้อมด้วย จนท.โครงการฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านกว่า 10 คน ลงพื้นที่สำรวจการสร้างบ่อกักเก็บน้ำโคกสระแดง ซึ่งมีเนื้อที่147 ไร่ หลังได้รับผลกระทบกับปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมพืชผลทางการเกษตร มานานหลายปี ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ทำโครงการสร้างบ่อหรือการขุดลอกบ่อโคกสระแดงเดิมที่ตื้นเขิน แบ่งเป็นพื้นที่ 14 ไร่ความกว้าง120 เมตรความยาว 340 เมตรลึก 7 เมตร รับน้ำได้ 1แสนลูกบาศก์เมตรใช้งบประมาณกว่า 6 ล้านบาทโดยขุดให้เป็นแก้มลิงเพื่อกักเก็บน้ำไว้แก้ปัญหาภัยแล้งให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลเกาะมะนาว 8 หมู่บ้านและตำบลบ้านชวนอีก 2 หมู่บ้านรวมกว่า 1,000 ครัวเรือน ใช้อุปโภค-บริโภคและทำการเกษตร ซึ่งส่วนใหญ่ จะปลูกอ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพด ทำสวนมะนาว พริก และการทำนาเป็นบางส่วนนาย สเตทสากุลรัตนะ นายก อบต. เปิดเผยว่า ตำบลเกาะมะนาว ถึงจะมีเขื่อนลำคันฉู อยู่ห่างแค่ 10 กม. แต่ก็ไม่สามารถผันน้ำมาใช้ได้ เพราะเป็นพื้นที่สูงกว่าระดับเขื่อนฯ ประชาชนส่วนใหญ่ก็อาศัยน้ำจากธรรมชาติ คือน้ำฝน เพื่อใช้อุปโภค-บริโภค และทำการเพาะปลูก ปัจจุบันมีคลองน้ำ ละหลอด ไหลผ่าน ต.เกาะมะนาว

 

ซึ่งต่อไปในอนาคตจะต้องสูบน้ำเข้ามาเก็บไว้ที่โคกสระแดงแห่งนี้ หลังจากที่ขุดลอกเสร็จ ซึ่งเดิมทีชาวบ้านและทางอบต.ได้สูบน้ำจากโคกสระแดงขึ้นมาผลิตน้ำประปาใช้อุปโภค-บริโภค แต่ไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ที่ผ่านมาประสบกับปัญหาน้ำไหลหลาก น้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน และประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้ง ถึงทางราชการและชาวบ้านพยายามขุดบ่อ ขุดสระ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ช่วงหน้าแล้ง แต่ไม่สามารถทำได้ทั่วถึงทุกครัวเรือน ทาง อบต.เกาะมะนาว จึงได้ทำโครงการดังกล่าว เสนอของบประมาณไปทาง อบจ.เข้ามาช่วยสร้างให้ปัจจุบัน สำเร็จแล้วกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ต้องขอขอบคุณ อบจ.มา ณ.โอกาสนี้ด้วย

 

คำหอม ชุมชน 02 ผู้สื่อข่าว จ.ชัยภูมิ//รายงาน