Reporter&Thai Army

กกล.รส.จว.ต.ก. ชป.อ.วังเจ้า จว.ต.ก. ร่วมกับ นาย ภัควัต ขันธหิรัญ นายอำเภอวังเจ้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประดาง หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พิธีมอบบ้านและเครื่องอุปโภคบริโภค โครงการกาชาดซ่อมสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ เทิดไท้องค์อุปนายิกา ประจำปีงบประมาณ ๖๑

เมื่อ ๒๒ ต.ค. ๖๑, ๐๙๐๐ ร้อย.รส.ที่ ๑ กกล.รส.จว.ต.ก. ชป.อ.วังเจ้า จว.ต.ก. ร่วมกับ นาย ภัควัต ขันธหิรัญ นายอำเภอวังเจ้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประดาง หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พิธีมอบบ้านและเครื่องอุปโภคบริโภค โครงการกาชาดซ่อมสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ เทิดไท้องค์อุปนายิกา ประจำปีงบประมาณ ๖๑ โดยมี นาง วรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก เป็นประธาน พร้อมคณะฯ มอบให้ นางสาว สุมน เณรแก้ว ณ บ้านเลขที่ ๖๘ หมู่ ๓ ต.ประดาง อ.วังเจ้า จว.ต.ก. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วนความเรียบร้อย

 

Comments are closed.