Reporter&Thai Army

นายอำเภอเมืองพิษณุโลกพร้อมชมรมจักรยานพลายชุมพลปั่นออกกำลังกายพร้อมเยี่ยมราษฎร

นายอำเภอเมืองพิษณุโลกพร้อมชมรมจักรยานพลายชุมพลปั่นออกกำลังกายพร้อมเยี่ยมราษฎร
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.30 น.
นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก พร้อมด้วย นายสำเนา อิ่มอ่อง สาธารณสุขอำเภอ , นายสมพงษ์ โพธิ์สะวัง นายกเทศมนตรีตำบลพลายชุมพล , นายรังสันต์ อ่วมแจ้ง กำนันตำบลพลายชุมพล , นายเชษฐ์ เพชรนิล ผู้อำนวยการ รพสต.พลายชุมพล และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพลายชุมพล , ผู้นำท้องที่ , ผู้นำท้องถิ่น ร่วมปั่นจักรยานออกกำลังกายและเข้าเยี่ยมผู้สูงอายุในพื้นที่พลายชุมพล ทั้งนี้ได้เข้าเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง 2 ราย ได้แก่
1. นางทัศนีย์ แสงนาค หมู่ที่ 4
2. นางรัศมี ชูมี หมู่ที่ 1
จากนั้นได้แวะเข้าเทศบาลตำบลพลายชุมพล เพื่อพบปะกับข้าราชการ/พนักงานในสำนักงาน และได้เข้าเยี่ยมชมให้กำลังใจกลุ่มรำวงย้อนยุคพลายชุมพล ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตลอดจนได้ร่วมเต้นรำวงร่วมกันอย่างสนุกสนาน ปรีชา นุตจรัส ราย งาน