ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนจัดโรงทานให้กับนักเรียนพิการ จำนวน 800 คน

ขอเชิญชวนจัดโรงทานให้กับนักเรียนพิการ จำนวน 800 คน ที่มาแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีในวันที่ 6-8 ธันวาคม 2561ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ โดยจัดเลี้ยงในวันที่ 6 ธันวาคม 2561ตั้งแต่เวลา 17.00 น เป็นต้นไป ผู้ประสงค์จะร่วมจัดโรงทาน กรุณาแจ้งความจำนงหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 044 632 101 หรือที่ผอ.กนกวลี กรเกศกมล 0819664996 ขอบพระคุณค่ะ