Reporter&Thai Army

“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

เมื่อ ๒๒ พ.ย. ๖๑, ๐๙๐๐ ร้อย รส.ที่ ๑ กกล.รส.จว.ต.ก.
ชป.มวลชน อ.เมืองตาก ร่วมกับ ปลัดอำเภอเมืองตาก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.แม่ท้อ อบต.แม่ท้อ และประชาชนจิตอาสา”เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” รวมจำนวน ๕๐ คน ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ พัฒนาทำความสะอาด เก็บเศษขยะ ณ บริเวณถนนภายในหมู่บ้าน ม.๖ บ.อุมยอม(มูเซอ) ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จว.ต.ก.