ข่าวการศึกษาและไอที สถานที่ท่องเที่ยว

ร้อยเอ็ด… เปิดฟ้าตามหาดาวในคืนวันเพ็ญ.ที่บึงแหลมพะยอม อ.โพนทอง

ร้อยเอ็ด…

เปิดฟ้าตามหาดาวในคืนวันเพ็ญ.ที่บึงแหลมพะยอม อ.โพนทอง

*กล่าวไว้ว่าในรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหง มีนางนพมาศหรือท้าวศรีจุฬาลักษณ์ เป็นผู้ประดิษฐ์กระทงขึ้นครั้งแรก โดยแต่เดิมเรียกว่าพิธีจองเปรียง ที่ลอยเทียนประทีป และนางนพมาศได้นำดอกโคทม ซึ่งเป็นดอกบัวที่บานเฉพาะวันเพ็ญเดือนสิบสองมาใช้ใส่เทียนประทีป ดังปรากฏในตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์กล่าวถึงพระดำรัสของพระร่วงว่า “แต่นี้สืบไปเบื้องหน้า โดยลำดับกษัตริย์ในสยามประเทศ ถึงกาลกำหนดนักขัตฤกษ์ วันเพ็ญเดือน 12 ให้ทำโคมลอยเป็นรูปดอกบัว เพื่ออุทิศสักการบูชาพระพุทธบาทในแม่น้ำ-นัม-มทา-นที-ตราบเท่ากัล-ปา-วสาน …

**อีกหนึ่งค่ำคืนบรรยากาศการจัดงานประเพณีลอยกระทงคึกคักที่…อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ดประจำปี 2561 ซึ่งปีนี้จัดขึ้นยิ่งใหญ่ประกอบไปด้วย 15 ขบวนบริเวณบึงน้ำขนาดใหญ่นามว่า”แหลมพะยอม ” โดยมี นายวัลลภ จินดาเงิน นายอำเภอโพนทอง มาเป็นประธานในพิธี มี พ.ต.อ.เนติวัฒน์ จันทรา ผกก.สภ.โพนทอง ภริยาและข้าราชการ-พ่อค้า-ประชาชน นักเรียนนักศึกษา มาร่วมงานอย่างคับคั่ง มีการออกร้านจำหน่ายกระทงเน้นวัสดุจากธรรมชาติ อนุรักษ์ความเป็นไทย การแสดงบนเวทีจากศูนย์เด็กเล็ก ของ 14 ชุมชน

***จังหวัดร้อยเอ็ด ถือเป็นตัวแทนจัดงานลอยกระทงของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีชื่องานประเพณีว่า ” สมมาน้ำคืนเพ็ง เส็งประทีป ” ตามภาษาถิ่นมีความหมายถึงการขอขมาพระแม่คงคาในคืนวันเพ็ญเดือนสิบสอง ความพิเศษของงานค่ำคืนนี้”ชมรมดาราศาตร์”โดยคุณครูพัชรี ศิลแสน ที่ปรึกษาชมรม พร้อมเด็กนักเรียนจากโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาได้นำกล้องโทรทัศน์แบบหักแสง และ สะท้อนแสงของโรงเรียนมาจัดกิจกรรม(ค่ำคืนเปิดฟ้าตามหาดาว) พร้อมนำกล้องโทรทัศน์ สิ่งประดิษฐ์ของเด็กนักเรียนที่ชนะเลิศโครงงานระดับภาคมาให้ประชาชนทั่วไป ส่องดูดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญเดือน 12 อีกด้วย

สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน