Uncategorized

สนภ.3 ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล แก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับราษฎร อ.แม่ทา จ.ลำพูน โดยประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 29 ครอบครัว 890 คนมีน้ำกินน้ำใช้

สนภ.3 ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล แก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับราษฎร อ.แม่ทา จ.ลำพูน โดยประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 29 ครอบครัว 890 คนมีน้ำกินน้ำใช้

เมื่อวันที่ 21 พ.ย.62 พล.ต. ดำรงค์ คงเดช ผอ.สนภ.3 นทพ.เป็นประธานประชุมเพื่อรับฟังปัญหาภัยแล้ง และการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และร่วมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับราษฏร ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อจัดชุดขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จากหน่วยช่างพัฒนา สนภ.3 นทพ. เข้าดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้กับราษฏร ในพื้นที่ หมู่ 6 บ้านทาร้องเรือ ต.ท่าสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน จำนวน 1 บ่อ เพื่อเติมน้ำเข้าระบบประปาหมู่บ้าน เนื่องจากแหล่งน้ำต้นทุนไม่เพียงพอ โดยจะมีผู้ได้รับประโยชน์ จำนวน 294 ครัวเรือน ประชากรประมาณ 890 คน