Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรม “สาเกตสานสัมพันธ์สามัคคี สวัสดีปีใหม่ 2563″และออกรางวัลสลากกาชาดการกุศลในงานประเพณีปีใหม่และกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2563

ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรม “สาเกตสานสัมพันธ์สามัคคี สวัสดีปีใหม่ 2563″และออกรางวัลสลากกาชาดการกุศลในงานประเพณีปีใหม่และกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2563

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129-

วันที่ 5 มกราคม 2563 เวลา 17.30 น. ณ เวทีกลางหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในกิจกรรม “สาเกตสานสัมพันธ์สามัคคี สวัสดีปีใหม่ 2563” ในงานประเพณีปีใหม่และกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2563 และเป็นประธานในการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ณ เวทีกลางหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด มี นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด พล.ต. ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมลฑลทหารบกที่ 27 นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พ.อ.วีระพงษ์ คำสิทธิ์ รอง ผอ.รมน จังหวัด ร.อ.(ท.) มอบหมายให้ พ.อ.ถนอม วงค์พิมล หน.ฝ่ายนโยบายและแผน กอ.รมน.จังหวัด ร.อ. เป็นผู้แทนเข้าร่วม นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วม

เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดงานประเพณีปีใหม่และกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2563 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งจะได้นำเงินที่ได้รับไปปฏิบัติงานตามพันธกิจ และโครงการต่างๆ ของเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ในการช่วยเหลือสาธารณกุศล ผู้ประสบภัยและสาธารณภัยต่างๆ ในจังหวัด ให้การสงเคราะห์แก่ราษฎรผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตสนับสนุนและส่งเสริมกิจการยุวกาชาด อาสากาชาดและกิจการต่างๆ ของสภากาชาดไทย

ดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ เป็นตัวแทนของสภากาชาดไทยในจังหวัดตามที่สภากาชาดไทยมอบหมาย ส่งเสริมและเผยแพร่อุดมการณ์และหลักการกาชาด ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดได้กำหนดจัดงานประเพณีปีใหม่ และกาชาด ประจำปี 2563 ขึ้นระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 5 มกราคม 2563 โดยในวันนี้(5มค63)ได้กำหนดให้มีการออกรางวัล

รางวัลที่ 1 รถเก๋ง MITSUBISHI ALL NEW XPANDER 1 รางวัล สลากหมายเลข 68709

รางวัลที่ 2 รถกระบะ MITSUBISHI ALL NEW 1 รางวัล สลากหมายเลข 50135

รางวัลที่ 3 ทองคำหนัก 1 บาท 10 รางวัล สลากหมายเลข 43595 28869 63697 42644 31448 63937 07166 60696 28559 14118

รางวัลที่ 4 ทองคำหนัก 2 สลึง 15 รางวัล สลากหมายเลข 61567 07588 45546 16876 69843 24855 30865 07973 59804 30135 56826 23272 48839 54484 35362

รางวัลที่ 5 ทองคำหนัก 1 สลึง 20 รางวัล สลากหมายเลข 60637 30184 33497 20126 20759 17040 43099 17604 57141 59618 55618 44453 43252 47016 18727 47831 30716 65136 28001 61590

และรางวัลเลขท้าย 3 ตัว หม้อหุงข้าว ขนาด 1.8 ลิตร 70 รางวัล หมายเลข 711

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129-ข่าว

อรรถวุธ ทัพโพธิ์-ภาพ