ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ ข่าวเด่น

ประชุมคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 9/2566

ประชุมคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 9/2566

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 พระเดชพระคุณพระเทพมังคลาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดท่าตอน พระอารามหลวง เป็นประธานประชุมคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ระดับเจ้าคณะจังหวัด-รองเจ้าคณะจังหวัด-เจ้าคณะอำเภอ-รองเจ้าคณะอำเภอ พระเลขานุการทุกตำแหน่ง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 9/2566 พร้อมมอบตราตั้งรองเจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส มอบเกียรติบัตรให้กับผู้สนับสนุนกิจกรรมคณะสงฆ์ มีศูนย์ปฏิบัติธรรมดอยหล่อ ,นายอำเภอดอยหล่อ,นายกเทศมนตรีตำบลสันติสุข,กำนันผู้ใหญ่บ้าน,องค์กร,สถาบันการศึกษา เรื่องแนวทางการปฏิบัติงานฝ่ายต่างๆโดยมีรองเจ้าคณะฝ่ายสาธารณูปการ (พระราชโพธิวรคุณ,ดร.) รองเจ้าคณะจังหวัดฝ่ายการเผยแผ่ (พระเทพสิงหวราจารย์,ดร.) รองเจ้าคณะจังหวัดฝ่ายการศาสนศึกษา (พระราชรัชมุนี) สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติธรรมดอยหล่อ ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง / ณัฐพล แสนเมืองมา