หมู่ รส.๑ มว.รส.๑ ร้อย.รส.ที่ ๒ (อ.ศรีสำโรง) เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดสุโขทัย” (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาขุนไกร ต.นาขุนไกร อ.ศรีสำโรง จว.ส.ท.


เมื่อ ๒๐๐๙๐๐ ธ.ค. ๖๑ หมู่ รส.๑ มว.รส.๑ ร้อย.รส.ที่ ๒ (อ.ศรีสำโรง) เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดสุโขทัย” (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาขุนไกร ต.นาขุนไกร อ.ศรีสำโรง จว.ส.ท. โดยมี นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธาน มี นายจิรชาติ นาคสวัสดิ์ นอภ.ศรีสำโรง, พ.อ.อำนาจ ศรีมาก รอง ผบ.กกล.รส.จว.ส.ท., พ.อ.บุญประสิทธิ์ มีสอาด รอง.ผอ.รมน.จว.ส.ท., พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมบูรณาการแก้ปัญหาในด้านต่างๆ และ ให้บริการประชาชน มีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า ๑,๐๐๐ คน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย