ชุดแพทย์เคลื่อนที่ กกล.รส.จว.ส.ท.ร่วมกับรพ.ศรีสังวรสุโขทัย,รพ.สต.นาขุนไกรและอสม. อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย เข้าร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่


เมื่อ ๒๐๐๘๐๐ ธ.ค.๖๑ ชุดแพทย์เคลื่อนที่ กกล.รส.จว.ส.ท.ร่วมกับรพ.ศรีสังวรสุโขทัย,รพ.สต.นาขุนไกรและอสม. อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย เข้าร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ณ อบต.นาฃุนไกร อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย ชุดแพทย์เคลื่อนที่ กกล.รส.จว.ส.ท. เปิดบริการทางการแพทย์ กับประชาชนและข้าราชการที่มาร่วมงาน มีประชาชนมาใช้บริการทางการแพทย์จำนวน ๖ ราย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย