บรรยากาศการเลือก สว. ระดับจังหวัด ของจังหวัดเชียงใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


บรรยากาศการเลือก สว. ระดับจังหวัด ของจังหวัดเชียงใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยจะมีผู้ผ่านการเลือกตั้งจำนวน 212 คน ไปลงคะแนนเลือกในระดับประเทศในวันที่ 27 ธ.ค.นี้ ที่ อิมแพคเมืองทองธานี ต่อไป

วันนี้ (22 ธ.ค. 61) เวลา 09.00 น. ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ บรรยากาศการลงคะแนนเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา หรือ สว. ระดับจังหวัด จาก 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางมาลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.00 น. อย่างคึกคัก และเมื่อถึงเวลา 09.00 น. สิ้นสุดเวลารายงานตัวตามกฎหมาย เพื่อเข้าสู่กระบวนการลงคะแนน โดยมี นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่คอยดูแลอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิด พร้อมด้วย นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ ร่วมเป็นสักขีพยานอีกด้วย

สำหรับ การเลือกตั้ง สว. ระดับจังหวัด ผู้สมัครทุกคนจะต้องลงคะแนนเลือกกันเองภายในกลุ่มเดียวกันคนละ 2 คน คัดเลือกให้ได้ในแต่ละกลุ่มจำนวน 4 คน รวมจะมี สว. ของจังหวัดเชียงใหม่ จากกลุ่มที่สมัครเองจำนวน 40 คนและจากการแนะนำขององค์กร อีก 8 คน รวมเป็น 48 คน ซึ่งในส่วนจังหวัดเชียงใหม่นั้น มีผู้สมัครเข้ารับเลือกเป็น สว. ด้วยตนเอง ใน 10 กลุ่มอาชีพ จำนวน 218 คน โดยมีผู้ไม่มารายงานตัวจำนวน 6 คน คงเหลือมาลงคะแนนวันนี้ทั้งสิ้นจำนวน 212 คน ทั้งนี้ในการลงคะแนนมีผู้สมัครจากกลุ่มองค์กรที่ไม่ต้องลงคะแนนเลือก เนื่องจากมีผู้ผ่านการเลือกจากระดับอำเภอมาสู่ระดับจังหวัดไม่เกิน 4 คน หลังเข้ารายงานตัวก็จะผ่านไประดับประเทศได้ทันที

อย่างไรก็ตาม ภายหลังการลงคะแนนในวันนี้ ก็จะได้ผู้สมัครในระดับจังหวัด ไปลงคะแนนเลือกในระดับประเทศในวันที่ 27 ธันวาคมนี้ ที่ อิมแพคเมืองทองธานี อาคาร 2 เพื่อให้ได้ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกในระดับประเทศจำนวน 200 รายชื่อ จากนั้น กกต.จะส่งรายชื่อให้ คสช.เป็นผู้คัดเลือกให้เหลือ 50 รายชื่อในขั้นตอนสุดท้าย
////////////////////////////
อภิชาติ เฮงพลอย / ส.ปชส.เชียงใหม่

22 ธันวาคม 2561