สโมสรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 (sport day)


สโมสรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 (sport day) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เล่นกีฬาและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคี และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในส่วนงานต่างๆ

 

โดยมี
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานในพิธีเปิดฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมการแข่งขัน เมื่อวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทรงวุฒิ  ทับทอง  รายงาน