Reporter&Thai Army ข่าวเชียงใหม่

บ้านเกษตรพอเพียงเชิงท่องเที่ยวปลอดสารพิษ

อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว
บ้านเกษตรพอเพียงเชิงท่องเที่ยวปลอดสารพิษ

10 เมษายน 2562 เวลา 0800น
เกษตรกรตัวอย่างที่น้อมนำแบบอย่างแนวพระราชปรัชญาของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ใช้ในครอบครัว “จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรด้านการท่องเที่ยว” ที่สวนสุนิศาชล 105 บ้านจองคำ หมู่ที่ 8 ตำบล เมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ในพื้นที่ 11 ไร่ ซึ่งเป็นสวนเกษตรหลายอย่าง พืชผักสวนครัวหลากหลายในรูปแบบผักทำสลัด สวนสะตรอเบอรรี่ สวนมะม่วง สวนลิ้นจี่ สวนองุ่น และพืชเมืองหนาวอีกหลายอย่างที่ปลูกเพื่อการท่องเที่ยว โดยจะปลูกให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในสวนสามารถลงสวนเก็บด้วยตนเอง

และสามารถนำมาประกอบอาหารในสวนได้เลย โดยทางครอบครัวของคุณ นิศาชล อภัยวงค์ จะจัดทำเป็นอาหารให้รับประทานกันในสวนเลย และเป็นคนในครอบครัวของคุณ นิศาชล อภัยวงค์ ทั้งหมด ที่มาเป็นทั้งคนสวน คนงาน กุ๊ก ในช่วงหน้าหนาวก็จะมีพืชผักเมืองหนาวให้ชิมกัน ในวันนี้นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และนายชัชวาล พุทโธ นายอำเภอเชียงดาว นายประเสริฐ พรหมวรรณ เกษตรอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะกรรมการตรวจคัดเลือกเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้ามาทำการตรวจสอบและคัดเลือกนางนิศาชล อภัยวงค์ เข้าแข่งขันเกษตรกรดีเด่นด้านเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพไร่นาสวนผสม แบบพอเพียง จากระดับจังหวัดเช้าทำการแข่งขันในระดับเขตภาคเหนือ

จาการตรวจสอบแล้วพบว่าครอบครัวคุณ นิศาชล อภัยวงค์ นั้นได้ทำสวนกันเองใช้อินทรีย์ชีวภาพ และไม่ใช้สารเคมี ปุ๋ยก็หมักใช้เอง เริ่มทำตั้งแต่ปลูกผักสวนครัว ปลูกข้าว ปลูกถั่ว ปลูกพืชสวน องุ่น มะม่วง ลิ้นจี่ มะเขือเทศ ผักสลัดเมืองหนาว ที่จะทำการปลูกหมุนเวียนกันไปตลอดปี จะมีพักแปลงบ้างก็ไม่นาน และยังมีโฮมสเตย์ อีกหลายหลังให้บริการกับผู้ที่ต้องการที่พักแบบเงียบสงบ ซึ่งทั้งครอบครัวสามารถที่จะสร้างรายได้จากการทำพืชสวนไร่นานั้นปีหนึ่งๆก็หลายแสนบาทก็พอเพียงในการใช้จ่ายและอยู่ได้ทั้งครอบครัวมีความสุข