ข่าว พะเยา

พะเยา หมอกควันเกินค่ามาตรฐาน พบจุด Hotspot 16 ไฟป่าไหม้ต่อเนื่อง

พะเยา หมอกควันเกินค่ามาตรฐาน พบจุด Hotspot 16 ไฟป่าไหม้ต่อเนื่อง

วันที่ 10 เมษายน 2562 สภาพอากาศจังหวัดพะเยาช่วงเช้าอากาศเย็นท้องฟ้าปกคลุมไปด้วยหมอกควัน ไปทั่วจังหวัด ส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบ จากหมอกควัน ที่เพิ่มขึ้น หลังจากที่เมื่อวาน ข่าวหมอกควัน ได้ลดลง (PM2.5 มีค่า 86 ไมโครกรัม) ซึ่งในวันนี้ได้กลับเพิ่มขึ้น อีกครั้ง ซึ่งไฟป่ายังได้ไม่กระจายไปทั่วบริเวณ ทำให้เกิดจุดความร้อน 16 จุด

จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ต.บ้านต๋อม อ.เมือง, พะเยา พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 86 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

จากการสังเกตพบว่า ในพื้นที่เขตอำเภอเมืองพะเยายังได้เกิดไฟไหม้ขึ้นบริเวณบนยอดดอยหลวงหรือดอยหนอก ที่อยู่ บนยอดภูเขาสูงชัน ช่วงเมื่อคืน ที่ผ่านมาเป็นแนวยาว ซึ่งยากแก่การเข้าไปดับ ไฟป่า

ส่วนเขตอำเภอเมืองพะเยา กำนัน ผู้ใหญ่ ผช.ผญบ. อาสาสมัคร ชุดดับไฟป่า ร่วมกับชาวบ้าน หมู่ที่2 หมู่ที่ 8 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ได้ตั้งจุดตรวจและลาดตระเวน ตรวจเฝ้าระวังไฟป่าในพื้นที่ อย่างต่อเนื่อง พื้นที่ อ.ภูซางจนท.อุทยานแห่งชาติภูซาง, จนท.ปกครอง และจนท.สภ.ภูซาง ร่วมควบคุมและดับไฟป่าตามจุดความร้อน บริเวณพื้นที่ป่า แต่ไม่สามารถดับไฟป่าได้ เนื่องจาก ลักษณะภูมิประเทศสูงชันมาก มีระยะทางไกล และห่างจากเขตชายแดน ไทย – สปป.ลาว เพียง 1 กิโลเมตร ทำให้ไม่สามารถดับไฟป่าทั้งหมดได้