นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเพชรบูรณ์ปลื้มผู้ว่าเป็นประธาน


นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเพชรบูรณ์ปลื้มผู้ว่าเป็นประธานเมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ.ห้องประชุม นครบาลโรงแรมโฆษิตฮิลล์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมนักหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเพชรบูรณ์ สนทพ.(องค์กรเอกชน และองค์กรสาธารณประโยชน์)สมัยที่ 5 ครั้งที่ 8/2561 โดยได้รับเกียรติจากนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานกล่าวเปิดงานรับมอบเงินสนับสนุนจัดทำหนังสือวารสารสมาคมฯและรับมอบทุนการศึกษาพร้อมทั้งบรรยายพิเศษ มีคณะกรรมการ ที่ปรึกษาสมาคมฯ สมาชิกสมาคมฯ และสื่อมวลชนจากต่างจังหวัด พร้อมทั้งผู้มีเกียรติเข้าร่วมประชุมกว่า100 คน มีนายบรรหาร บุญเขต นายกสมาคมฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีวาระการประชุม 6 เรื่อง 

ทั้งนี้วาระที่ 5 เป็นการรายงานความคืบหน้าในการเตรียมการต้อนรับคณะสมาคมหนังสือพิมพ์ จังหวัดบักยาง ประเทศเวียดนาม ที่จะเดินทางมาดูงานสื่อประเทศไทยในปี 2562 และ 5.1คณะสมาคมนักหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเพชรบูรณ์ เตรียมเดินทางดูงานสื่อประเทศเวียดนาม ในเดือนมีนาคม 2562 จากนั้นเป็นการเสวนา เรื่อง “ การเลือกตั้ง ปี 62 กับการป้องกันการซื้อสิทธิ์ขายเสียง”ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วยผู้แทนภาครัฐ-ภาคสื่อมวลชน-และภาคสังคม ผู้ดำเนินรายการนายไชยยง ไชยปัน เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สวท.โฆษกสมาคมฯ ต่อจากนั้นนายประสาน จรรยารักษ์นายกเทศบาลตำบลท่าข้าม ประธานที่ปรึกษาสมาคมฯได้มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานสมาชิกสมาคมฯจำนวน 11 ทุน และกล่าวปิดการประชุมในครั้งนี้

ภาพ-ข่าว โดย.ศักดิ์ชัย วัชรลิมปกรณ์ // เพชรบูรณ์