กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยการสร้างห้องน้ำหลังใหม่ นำโดย พ.อ.รัตนะ พัฒนะ โสภณ ผบ.ฉก.ทพ.๓๒


เมื่อ ๒๒ ธ.ค.๖๑, ๐๙๐๐ พ.อ.รัตนะ พัฒนะ โสภณ ผบ.ฉก.ทพ.๓๒, ร.ท.รัตนะ พูลสวัสดิ์ ผบ.ร้อย.ทพ.๓๒๐๖ จัด กพ.ร่วมกับราษฎร บ.เวียงสอง ม.๔ ต.และ อ.ทุ่งช้างฯ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยการสร้างห้องน้ำหลังใหม่ แทนหลังเดิมที่ชำรุด และพัฒนาทำความสะอาด/ปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบบ้าน ให้กับ นางขัน ยาวิชัย อายุ ๗๑ ปี บ.เลขที่ ๗๓/พ ม.๔ ต.และ อ.ทุ่งช้าง จว.น.น.ซึ่งเป็นราษฎรผู้ยากไร้ โดยมี นายสมคิด เสียงกอง กำนัน ต.และ อ.ทุ่งช้างฯ เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมฯ จำนวน ๔๐ คน ขณะรายงานยังไม่แล้วเสร็จ ผลการปฎิบัติจะรายงานให้ทราบต่อไป