กิจกรรมร่วมพัฒนาบริเวณจัดงานวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ รุกขมรดกของแผ่นดินใต้ร่มพระบารมี “ต้นชาอัสสัมปี” นำโดย ร้อย.รส.จว.ช.ร. ร.๑๗ พัน.๓ (หมู่ รส.อ.แม่สรวย) ร่วมกับส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสา


เมื่อ ๒๑ ธ.ค. ๖๑ ร้อย.รส.จว.ช.ร. ร.๑๗ พัน.๓ (หมู่ รส.อ.แม่สรวย) ร่วมกับส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ จัดกิจกรรมร่วมพัฒนาบริเวณจัดงานวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ รุกขมรดกของแผ่นดินใต้ร่มพระบารมี “ต้นชาอัสสัมปี” ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ ธ.ค. ๖๑ มีผู้เข้าร่วมประมาณ ๒๕๐ คน โดยมีนายสุทัศน์ ยาวิชัย ปลัดอาวุโส อ.แม่สรวย เป็นประธาน ณ วนอุทยานชาพันปี บ.ใหม่พัฒนา ม.๒๕ ต.วาวี อ.แม่สรวย จว.เชียงราย