พิธีเปิดงานเสวนา “ตลาดชุมชนท้องถิ่น บทเรียนและการก้าวต่อ” // มว.รส.ที่ ๑ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น. โดย ร้อย.รส.ที่ ๑ (ร.๔ พัน.๑) อ.บ้านไร่ จว.อ.น. ร่วมกับ นายสังสรรค์ วัฒนพานิช นายอำเภอบ้านไร่ , หัวหน้าส่วนราช


เมื่อ ๒๒๑๐๐๐ ธ.ค. ๖๑ มว.รส.ที่ ๑ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น. โดย ร้อย.รส.ที่ ๑ (ร.๔ พัน.๑) อ.บ้านไร่ จว.อ.น. ร่วมกับ นายสังสรรค์ วัฒนพานิช นายอำเภอบ้านไร่ , หัวหน้าส่วนราชการอำเภอบ้านไร่ และชาวบ้านในพื้นที่ เข้าร่วมพิธีเปิดงานเสวนา “ตลาดชุมชนท้องถิ่น บทเรียนและการก้าวต่อ” เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางการขับเคลื่อนตลาดชุมชนท้องถิ่น ณ ตลาดนัดซาวไฮ่ บ้านไฮ่ บ้านเฮา ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จว.อ.น. โดยมี ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมพิธีฯ จำนวนประมาณ ๓๐๐ คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย