ช่วยเหลือมอบถุงยังชีพ และเงินช่วยเหลือ บ้านที่เกิดเหตุไฟไหม้ //หมู่ รส.ประจำ อ.ไพศาลี จว.น.ว. ร้อย.รส.ที่ ๒ (ป.๔ พัน.๔) ร่วมกับ


เมื่อวันที่ ๒๒ ธ.ค.๖๑ เวลา ๐๙๐๐ หมู่ รส.ประจำ อ.ไพศาลี จว.น.ว. ร้อย.รส.ที่ ๒ (ป.๔ พัน.๔) ร่วมกับ นายเทวุษย์ บริรักษ์สันติกุล นายอำเภอไพศาลี , ผู้นำท้องถิ่น – ผู้นำท้องที่ และประชาชนจิตอาสา ลงพื้นที่ตรวจสอบ และช่วยเหลือมอบถุงยังชีพ และเงินช่วยเหลือ บ้านที่เกิดเหตุไฟไหม้ เมื่อเวลา ๐๐.๓๐ ในพื้นที่ หมู่ ๓ บ.ไร่เกษตรสวรรค์ ต.โพธิ์ประสาท อ.ไพศาลี จว.น.ว. จำนวน ๔ หลัง
ขณะนี้สามารถควบคุมเพลิงได้ โดยมีรถดับเพลิงจาก อบต.ตะคร้อ ,เทศบาลไพศาล ีและอบต.สำโรงชัย เบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ขณะนี้ หมู่ รส.ประจำ อ.ไพศาลลี ได้ประสานกับ อบต.โพธิ์ประสาทและ พมจ.น.ว.ในการช่วยเหลือแล้ว