กิจกรรมสุขภาพเคลื่อนที่สู่ชุมชน ของโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5


กิจกรรมสุขภาพเคลื่อนที่สู่ชุมชน ของโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5

วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562เมื่อเวลา10.00น. นายชัยวรรณ นิยม นายอำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรม สุขภาพดีเคลื่อนที่สู่ชุมชน ณ. วัดบางแตนตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรี โดยบริษัทปตท. ได้เห็นความสำคัญต่อการดูแลสุขภาพอนามัยของชุมชนผ่านการจัด กิจกรรมสุขภาพดีเคลื่อนที่สู่ชุมชนโดยจัดให้มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสุขภาพการตรวจวัดสายตาแจกแว่นตาสายตายาวแก่ผู้สูงอายุ รวมถึงกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย ได้จัดโครงการสุขภาพดีเคลื่อนที่ สู่ชุมชน มาให้บริการ บริการ พี่น้องชาวอำเภอบ้านสร้าง โดยมีการตรวจสุขภาพ จากทีมแพทย์พยาบาลผู้เชี่ยวชาญ

. จากโรงพยาบาลกรุงไทย บริการตรวจวัดสายตาพร้อมแจกแว่นตา ยาว แว่นสายตายาว สำหรับผู้สูงอายุจำนวนจำนวน 200อัน บริการตัดผมและนวดคอบ่าไหล่ และนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมวาดภาพระบายสีให้กับเด็กๆที่มาร่วมกิจกรรมอีกด้วย สำหรับกิจกรรมในวันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆซึ่งปตทยินดีต้อนรับและดูแลชุมชนตลอดงานจนถึงเวลา 15.00 น ด้วยภารกิจหลักของปตทคือมุ่งสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศอย่างไรก็ตามปตทให้ความสำคัญ กับการดำเนินงานร่วมกับพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืนสร้างสมดุลให้ชุมชนและโครงการอยู่ร่วมกันเพื่อความสัมพันธ์ที่ดีตลอดไป การขนส่งก๊าซธรรมชาติโดยกิจกรรมในวันี้ นาย ชัยวรรณ นิยม นายอำเภอบ้านสร้างยังได้ร่วมตรวจสุขภาพร่วมกับชาวบ้าน และชาวบ้านถยอยมาร่วมกิจกรรมตลอดทั้งวันเป็นจำนวนมาก ข่าว อลงกร์ คุณกิตติมานนท์

087-8789225ปราจีนบุรี

,