สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับชมรมจักรยานศิษย์เก่าแม่โจ้ จัดกิจกรรมแม่โจ้คาวบอยไบท์ ครั้งที่ 2


สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับชมรมจักรยานศิษย์เก่าแม่โจ้ จัดกิจกรรมแม่โจ้คาวบอยไบท์ ครั้งที่ 2

วันที่ 22 ธันวาคม 2562 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับชมรมจักรยานศิษย์เก่าแม่โจ้ จัดกิจกรรมแม่โจ้คาวบอยไบท์ ครั้งที่ 2 ในเวลา 07.00 น. ได้รับเกียรติจาก นายชูชัย เลิศพงค์อดิศร หรือ ส.ว.ก๊อง อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงใหม่ ปล่อยขบวนจักรยานจากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ มุ่งหน้าไปยังสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ แวะเยี่ยมชมทุ่งดอกเก๊กฮวยอินทรีย์ และแปลงพืชผัก ก่อนจะวกกลับมายังสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้

ในเวลา 09.30 น. รศ.ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมแม่โจ้คาวบอยไบท์ ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมแนวคิด มหาวิทยาลัยสีเขียว และยังเป็นการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เป็นแบบอย่างให้นักศึกษาและประชาชนท้องถิ่น ให้หันมาใช้จักรยานในชีวิตประจำวันมากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการหารายได้ให้กับชมรมจักรยานศิษย์เก่าแม่โจ้ ในการดำเนินงานเพื่อสาธารณะประโยชน์ต่างๆ เช่น ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น โดยมีชมรมจักรยานทั้งภายในจังหวัด และจากภูมิภาคต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างล้นหลาม ณ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้.

ทรงวุฒิ ทับทอง