ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวมุกดาหาร ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น ทุกข์ร้อนชาวบ้าน

ผู้ว่าฯมุกดาหาร ยืนยันอนุมัติงบสร้างสะพานข้ามห้วยบางทราย ตำบลหนองแคน แก้ปัญหาความเดือดร้อนชาวบ้าน

ผู้ว่าฯมุกดาหาร ยืนยันอนุมัติงบสร้างสะพานข้ามห้วยบางทราย ตำบลหนองแคน แก้ปัญหาความเดือดร้อนชาวบ้าน

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567เวลา 11.30 น.นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหารลงพื้นที่สำรวจสภาพความเสียหายของสะพานข้ามห้วยบางทราย บริเวณ บ้านบางทรายพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแคน อ.เภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายนราวิชญ์ มณีฤทธิ์นายอำเภอดงหลวง นายบรรจง ไชยเพชร นายกเทศมนตรีตำบลหนองแคน ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ตำบลหนองแคน และประชาชนร่วมให้การต้อนรับ
นายบรรจง ไชยเพชร นายกเทศมนตรีตำบลหนองแคนได้รายงานสภาพปัญหาและความเดือดร้อน จากการใช้เส้นทางของพี่น้องประชาชน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองแคน หมู่ 2 และบ้านบางทรายพัฒนา หมู่ 6 ตำบลหนองแคน ให้ทราบว่า ที่ผ่านมาในช่วงหน้าฝน ระดับน้ำในลำห้วยสูงท่วมสะพานเดิมที่ชาวบ้านร่วมกันสร้างขึ้นไม่สามารถข้ามไปมาได้ และเป็นอันตรายต่อชีวิต นอกจากนั้นยังมีความจำเป็นในการดำเนินชีวิตและขนส่งพืชผลทางการเกษตร เทศบาลตำบลหนองแคน จึงขอรับการสนับสนุนในการก่อสร้างสะพานดังกล่าว งบประมาณ 6 ล้านบาท เพื่อช่วยให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ในการเดินทางสัญจรได้สะดวก และลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรได้ในฤดูน้ำหลาก

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารได้ร่วม ตรวจสอบสภาพปัญหาและเห็นว่าเป็นความจำเป็นเร่งด่วนในการช่วยเหลือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจึงพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามห้วยบางทรายบริเวณดังกล่าวเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายในปีงบประมาณ 2567

ทั้งนี้ชาวบ้านต่างได้กล่าวขอบคุณและรู้สึกดีใจและยินดีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในครั้งนี้.

Cr. ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร