Reporter&Thai Army

เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าห้วยฮ่องไคร้-ขุนแม่กวง และเครือข่ายจิตอาสา ร่วมออกประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่เพื่อรณรงค์ให้ความรู้แก่ชุมชน ชาวบ้านและนักท่องเที่ยว

วันศุกร์ที่ 22มีนาคม 2562
เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าห้วยฮ่องไคร้-ขุนแม่กวง และเครือข่ายจิตอาสา ร่วมออกประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่เพื่อรณรงค์ให้ความรู้แก่ชุมชน
ชาวบ้านและนักท่องเที่ยว
ในพื้นที่หมู่บ้านโป่งสามัคคี ม.4 ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งขอความร่วมมือในการควบคุมและป้องกันไฟป่าในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่รายงาน