Reporter&Thai Army ข่าวเชียงใหม่

สถานีควบคุมไฟป่าอมก๋อยร่วมกับเครือข่ายบ้านน้ำดั้น ม.9 ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.ชม

วันศุกร์ที่ 22มีนาคม 2562 สถานีควบคุมไฟป่าอมก๋อยร่วมกับเครือข่ายบ้านน้ำดั้น ม.9 ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.ชม
จำนวน 20 คน ร่วมกันจัดทำแนวกันไฟ และออกลาดตระเวนป้องกันปราบปรามการเกิดไฟป่า
จากนั้น
เจ้าหน้าที่ประจำสถานีควบคุม
ไฟป่าอมก๋อยและหน่วยดับไฟป่าเคลื่อนที่ดอยหลวง
ร่วมกับเครือข่ายจิตอาสา
บ.ยางเปียง ม.2 ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.ชม จำนวน 10 คน
เครือข่าย บ.ห้วยหล่อดูก ม.5 และเครือข่าย บ.ห้วยดินหม้อ
ม.16 ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ. ชม
จำนวน 60 คน ร่วมกันออกลาดตระเวนและเฝ้าระวังไฟป่า
ในพื้นที่
นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่รายงาน